ZAPOJTE SE DO DISKUSE O BUDOUCNOSTI PALMOVKY

Veřejné prostranství v okolí křižovatky Palmovka tvoří důležité místo Prahy 8, které má díky své poloze i významu jako přestupního uzlu hromadné dopravy obrovský potenciál stát se jedním z hlavních obchodních a společenských center hlavního města.

Současná podoba tohoto místa ovšem popsaný potenciál nenaplňuje. Prostranství trpí kvůli nedořešenosti celoměstských záměrů i komplikovaným urbanistickým návaznostem. Samotný prostor je pak formován množstvím detailů, které jeho celkovému vyznění nepomáhají: komplikovaná prostupnost a množství bariér, nekvalitní povrchy a mobiliář. Je příznačné, že tento prostor nemá ani oficiální název.

VÝSTAVA
ÚPRAV VEŘEJNÉHO PROSTORU KŘIŽOVATKY PALMOVKA

Výstava zde bude umístěna
od 25. 1. do 19. 2. 2018

Káva s urbanisty

Dejte si kávu s urbanisty z kanceláře UNIT architekti. Přijďte na kávu a nechte si vysvětlit koncept návrhu, položte otázky architektům pracujícím na záměru úprav nebo zástupcům městské části Praha 8.

Rádi vás provedou výstavou
a zodpoví vaše otázky přímo zde:

ve čtvrtek 25. 1. od 15:00 do 19:00
ve čtvrtek 15. 2. od 15:00 do 19:00SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

25. 1. 2018 od 18 hodin,
kavárna Divadla pod Palmovkou

Na sousedském setkání bude prezentován koncept úprav veřejného prostoru křižovatky a proběhne sběr podnětů veřejnosti k úpravě parku u centra Nová Palmovka.


PREZENTACE ZÁMĚRŮ NA WWW.PALMOVKATED.CZ

Chcete si záměry nastudovat v teple Vašeho domova, podívejte se na ně na stránce www.palmovkated.cz.


OKOMENTUJTE
NÁVRH ÚPRAV

Pošlete nám svůj komentář k návrhu úprav na web www.palmovkated.cz. Tato konzultace probíhá od 25. 1. do 18. 2. 2018. Všechny Vaše komentáře budou zpracovány a odpovědi, do jaké míry je možné je zohlednit v návrhu, budou zveřejněny na uvedeném webu.

leden
25. 1. - 18. 2.
KONZULTACE ZÁMĚRŮ ÚPRAV KŘIŽOVATKY PALMOVKA
25. 1.
KÁVA S URBANISTY
25. 1.
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
únor
15. 2.
KÁVA S URBANISTY
18. 2. - 9. 3.
ZPRACOVÁNÍ KOMENTÁŘŮ
březen
březen -
představení návrhu parku a předprostoru nové radnice Prahy 8
duben
březen/duben -
konzultace k návrhu parku a předprostoru nové radnice Prahy 8